Regulamin Studia

1. Klient zobowiązany jest do zapoznania się z treścią regulaminu.  
2. Zastrzegamy sobie prawa autorskie do wykonywania zdjęć, projektów i tatuaży.  
3. W LUCKY 13 obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu oraz spożywania napojów alkoholowych i innych używek.  
4. W LUCKY 13 obowiązuje bezwzględny zakaz dotykania przedmiotów służących do wykonywania tatuażu oraz materiałów pomocniczych. Nie przestrzeganie zasad grozi trwałą utratą zdrowia.  
5. W LUCKY 13 stanowisko tatuatora to indywidualne miejsce pracy artysty, zabrania się zatem rozkładania prywatnych rzeczy na biurkach tatuatorów.  
6. Wszystkie ceny ustalane są indywidualnie.  
7. Rezerwowanie terminu wykonania tatuażu odbywa się osobiście, telefonicznie, mailowo lub poprzez Facebook-a. Przy rezerwacji Klient zobowiązany jest uiścić zadatek 50-300 zł. Na wpłatę zadatku czekamy 3 dni robocze. Wliczany jest on w cenę tatuażu. Wpłata zadatku jest równoznaczna z akceptacją niniejszego regulaminu. 

Dane do przelewu: 
LUCKY 13 – STUDIO TATUAŻU  
Jessica Kopczyńska  
54 1020 2791 0000 7102 0258 8796 
konto walutowe (EURO) 
06 1020 2791 0000 7202 0289 9235 

8. Przed ustalonym terminem wykonania tatuażu, osoba zainteresowana zobowiązana jest do odwiedzenia studia w celu konsultacji, o ile wymaga tego wzór. Konsultacja ma na celu: ustalenie wzoru, jego rozmieszczenie, rozmiar, kolorystyka, doboru innych elementów tatuażu oraz przygotowanie się do zabiegu.  
9. Projekty przygotowujemy nie wcześniej niż 3 dni przed ustalonym terminem wykonania tatuażu.  
10. Nie przybycie w wyznaczonym terminie wykonania tatuażu jest jednoznaczny z utratą dokonanej wpłaty zadatku.  
11. Wykonujemy zabiegi tylko osobom pełnoletnim, a w przypadku niepełnoletności wymagamy osobistej wizyty jednego z rodziców wraz z aktem urodzenia dziecka, któremu będzie wykonywany tatuaż, dowodem osobistym rodzica, ważnym dokumentem dziecka, w przypadku opiekuna prawnego dokument (notarialny, urzędowy) poświadczający o powierzonej opiece. W żadnym wypadku nie wykonujemy tatuaży osobom poniżej 16 roku życia.  
12. Nie wykonujemy zabiegów osobom będącym pod wpływem alkoholu i środków odurzających oraz kobietom w ciąży, jak i karmiących piersią.  
13. Po zabiegu informujemy o zasadach pielęgnacji tatuażu w czasie gojenia, jak i w późniejszych latach.  
14. Nie ponosimy odpowiedzialności za nie przestrzeganie zasad pielęgnacji po wykonanym zabiegu.  
15. Nie ponosimy odpowiedzialności za wystąpienie ewentualnych zmian skórnych mogących wystąpić po zabiegu, jak i zachowania się barwników na danej skórze.  
16. Zastrzegamy sobie prawo do odmowy wykonania tatuażu jeżeli uznamy, że zabieg zagraża naszemu zdrowiu lub wzór tatuażu kłóci się z naszymi poglądami.  
17. Możemy przerwać wykonanie zabiegu w przypadku stwierdzenia pogorszenia się samopoczucia klienta lub wystąpienia zmian w strukturze skóry.  
18. Prosimy o nie przyprowadzanie małych dzieci i zwierząt.  
19. Przychodząc na wykonanie tatuażu prosimy o przyprowadzenie nie więcej niż jednej osoby towarzyszącej.  
20. Należy wiedzieć kiedy NIE NALEŻY wykonywać tatuażu.  
Przeciwwskazania do wykonywania tatuażu: 
* HCV – wirus zapalenia wątroby typu C  
* HBV – wirus zapalenia wątroby typu B  
* HIV – zespół nabytego braku odporności  
* epilepsja  
* problemy ze słabą krzepliwością krwi  
* różnego rodzaju choroby serca i układu krążenia  
* stany pooperacyjne  
* rozległe rany na ciele  
przeziębienia, grypy, anginy – gdy obniżona jest odporność organizmu, tatuowanie może doprowadzić do zaognienia choroby, a tym samym wpływać na gorsze gojenie się tatuażu. Lepiej zatem przełożyć wykonanie tatuażu na inny termin. 
* osłabienie, antybiotykoterapia  
*ciąża 
*choroby skóry: egzema, liszaje, atopowe zapalenie skóry, rumieniec, pokrzywka, łuszczyca 
* spożywanie alkoholu min. 2 dni przed zabiegiem 
* przy cukrzycy najlepiej wziąć od lekarza oświadczenie, że nie ma przeciwwskazań, aby wykonać tatuaż, stwierdzony jest przez lekarzy gorszy przebieg gojenia się tatuażu.  
* korzystanie z solarium min. 10 dni przed zabiegiem, poparzenie skóry ma duży wpływ na odczuwalny ból, jak i gorsze przyswajanie tuszu pod skórę.  

Osoba chcąca nabyć tatuaż ma obowiązek poinformować salon o wszystkich dolegliwościach.  
21. Nie powinno się zażywać przed, jak i krótko po zabiegu leków rozrzedzających krew (aspiryna). Jeżeli przez dłuższy czas przyjmowane są leki przeciwzakrzepowe lub zastrzyki, należy skonsultować się z lekarzem po świadczenie (zgodę) na wykonanie tatuażu, w celu stwierdzenia braku zagrożenia życia.  
22. Proces wykonania tatuażu jest zabiegiem nieodwracalnym. Przed przystąpieniem do zabiegu prosimy o rozwagę. 

 

Regulamin Zakupu Vouchera

1.Regulamin sprzedaży i realizacji vouchera LUCKY 13 określa prawa i obowiązki Klienta oraz zasady otrzymywania i korzystania z vouchera wydanego przez LUCKY 13 studia tatuażu z siedzibą przy ul. Wyścigowej 9/2 w Szczecinku 78-400 Szczecinek, NIP 6731902269, zwanym dalej LUCKY 13 studio tatuażu, konsumentowi dokonującemu zakupu vouchera, zwanym dalej klientem. 
2. Voucher to dokument, wystawiony przez LUCKY 13, uprawniający do bezgotówkowego nabycia usług od LUCKY 13 w ramach wymienionej działalności gospodarczej, jest on wydawany w formie papierowej karty podarunkowej, zawiera on kwotę, którą osoba wskazana z nazwiska, zwana dalej Posiadaczem vouchera, może wykorzystać na usługi w LUCKY 13.
3. Limit kwotowy na voucherze wyrażony jest w złotych polskich (PLN). Minimalna wartość vouchera w LUCKY 13 to 100zł. 
4. Termin ważności vouchera wynosi rok czasu od daty wystawienia.
5. W przypadku niewykorzystania vouchera w terminie jego ważności, o ile Strony nie ustalą zmiany terminu ważności, umowa ulega rozwiązaniu. LUCKY 13 przysługuje w takim wypadku wynagrodzenie za wykonane świadczenie, które wynosi 100% wartości vouchera.
6. Vouchery można nabyć w studiu LUCKY 13 lub przez fanpage LUCKY 13 na Facebooku, gdzie również ustalany jest sposób doręczenia vouchera.
7. Płatność za voucher dokonywana jest przelewem bądź osobiście w studiu LUCKY 13.
8. Po zaksięgowaniu środków na rachunku bankowym, studio LUCKY 13 przesyła voucher na adres podany przez Klienta bądź ustala z Klientem indywidualny sposób dostarczenia vouchera.
9. Warunkiem skorzystania z Vouchera jest zamówienie przez Klienta usługi przez fanpage studia LUCKY 13 na Facebooku lub osobiście.
10. Posiadacz zobowiązany jest do przekazania LUCKY 13 oryginału vouchera. LUCKY 13 może odmówić realizacji usługi w przypadku okazania vouchera uszkodzonego w stopniu uniemożliwiającym odczytanie pełnych danych.